wjYH o%jH


Jun 28, 2019    Views: 401

.sf;,a n;


wjYH o%jH


ndiau;S iy,a lsf,da.%Eï 1
l=vd b.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 2la
t<.sf;,a wඬq fldamamhla
r;= ¨kq wyqrla muK
rïfma lene,a,la
ÆKq rig wkqj

idok wdldrh


iy,a ál .rd fidaod úkdä lSmhla ‍fmd.jd Èh fírd .kak' oeka n; msisk Ndckh f.k thg t<.sf;,a oud ,sm ;nkak'

r;a jk úg rïfma" l=vdjg lmd.;a r;= ¨kq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq oukak' iy,a oud l+re .dñka ;rula t<.sf;,a j, neo.kak' ÆKq tl;= lrkak'

oeka n;g wjYH ;rug j;=r ;nd fnß fkdjk fia n; msi .kak'Image

Views: 30      Feb 20, 2020

Views: 122      Jan 05, 2020

Views: 127      Jan 05, 2020

Views: 116      Jan 05, 2020

Views: 116      Jan 05, 2020

Views: 142      Dec 30, 2019

Views: 94      Dec 30, 2019

Views: 72      Dec 30, 2019

Views: 135      Dec 17, 2019

Views: 116      Dec 17, 2019

Views: 115      Dec 17, 2019

Views: 113      Dec 17, 2019

Views: 100      Dec 17, 2019

Views: 194      Nov 27, 2019

Views: 200      Nov 27, 2019

Views: 262      Oct 22, 2019

Views: 267      Oct 14, 2019

Views: 233      Oct 14, 2019

Views: 253      Oct 02, 2019

Views: 277      Oct 02, 2019

Views: 322      Sep 23, 2019

Views: 253      Sep 23, 2019

Views: 278      Sep 23, 2019

Views: 280      Sep 19, 2019

Views: 261      Sep 19, 2019

Views: 309      Sep 04, 2019

Views: 291      Sep 04, 2019

Views: 338      Aug 05, 2019

Views: 389      Jul 23, 2019

Views: 417      Jul 15, 2019

Views: 394      Jul 15, 2019

Views: 410      Jul 13, 2019

Views: 629      Jul 08, 2019

Views: 409      Jul 08, 2019

Views: 446      Jul 04, 2019

Views: 452      Jun 28, 2019

Views: 401      Jun 28, 2019

Views: 405      Jun 28, 2019

Views: 409      Jun 28, 2019

Views: 413      Jun 28, 2019