lcq ñY% uqrex.d lßh


May 26, 2019    Views: 163

lcq ñY% uqrex.d lßhwjYH o%jH

uqrex.d .%Eï 500
lcq uo .%Eï 150
r;= ¨kq f.ä lSmhla
wuqñßia
lrmsxpd lsks;a;la
W¿yd,a weg f;a ye¢ 1
wuq;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly l=vq f;a ye¢ 1$4
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 3
rig wkqj ÆKq

idok wdldrh


lcq uo ál fmf.kakg oud fyd¢ka ;ïnd .kak' uqrex.dj, ‍fmd;= bj;a lr w.,a 2 muK lene,s lmd.kak'

oeka we;s,shla f.k th lmd.;a uqrex.d" isyskaj lmd.;a r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd ly l=vq" wuq;=kmy l=vq" W¿yd,a" ÆKq oud Èhlsß tl;= lr ;eïfnkakg yßkak'

th ;eïìf.k tkúg ;ïnd.;a lcq uo oukak'

oeka ñálsß o tl;= lr fyd¢ka ñY%lr kgjd .kak'


Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 39      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 61      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 178      Jul 23, 2019

Views: 194      Jul 15, 2019

Views: 178      Jul 15, 2019

Views: 198      Jul 13, 2019

Views: 327      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 196      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 174      Jun 19, 2019

Views: 165      Jun 19, 2019

Views: 187      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 193      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 212      Jun 02, 2019

Views: 165      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 172      May 28, 2019