Song of the Day - Lyrics
Mathake Hasarel Nage
Ase Mathuwana Kandu
Duwe Nuba Mage Prana
Asa Randunu Randunu
Oya Ru Soba
Mathkada Handaawe
  Ladies Article
Jan 26, 2013  Views 2954
Jan 03, 2013  Views 2946
weia jfÜ l`t fjkak fu,kska fyda fjk;a j¾Kl n,mdkjd
Mar 15, 2016  Views 2851
uq;%d wdidok j<lajd.kafka fldfyduo@
Dec 09, 2015  Views 2839
Jun 09, 2015  Views 2827
Aug 27, 2012  Views 2938
Tfí ksji .ek fufia is;uq
Dec 27, 2016  Views 2839
Jul 13, 2019  Views 83
m%ij yd kdß .egÆ
Sep 06, 2012  Views 2855
n;a m;g fjkila tla lrk rij;a n;, lßhla
Jan 30, 2018  Views 2880
Jan 29, 2013  Views 2961
May 20, 2013  Views 2917
mßmamq iïfnda,
Dec 02, 2016  Views 2855
ìõj;a fkdìõj;a je<fok isfrdaisia‌ - Y%S ,xldfõ ldka;djkaf.ka ishhg 30 lg;a isfrdaisia‌
Dec 20, 2017  Views 2838
,iaik fjkak ys;k wh fkdl< hq;= foa
May 01, 2014  Views 2829
Jul 30, 2013  Views 2876
Oct 18, 2012  Views 2961
Aug 28, 2012  Views 3438
Nov 14, 2018  Views 283
Mar 15, 2019  Views 199
jïngqj,g fudi/,a,d Ñia od,d
Aug 25, 2017  Views 2836
Dec 23, 2012  Views 3102
මල් මංගල්ලෙට මන බඳිනා විලාසිතා 
Jul 15, 2014  Views 3103
wmsrsiqÿ j;=r w;a;sjdrug tmd
Feb 20, 2014  Views 2822
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015  Views 2870
memory of your baby
Dec 19, 2012
view 2906 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *