fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉ


Jan 18, 2018    Views: 2769

fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉwjYH o%jH

mdka fm;s 6la" udIafuf,da lene,s 6la
fpdla,Ü .%Eï 100
lsß ùÿre 2la muK
ì;a;rhla" ÆKq b;du iaj,amhla
ng¾ álla

idok wdldrh

udIafuf,da isyska l=vd fldgqj,g lmd .kak' fpdla,Üo isyskaj f.a%Ü lr.kak' oeka ì;a;rh iy lsß b;d fyd¢ka ìÜ lr.kak' thg ÆKq b;d iaj,amhlao tl;= lr l,jï lr .kak' oeka mdka fm;a;la f.k ta u; fpdla,Ü biskak' th ;j;a mdka fm;a;lska jikak' ta u; udIafuf,da lene,s w;=rkak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' oeka fï mdka fm;s ;=k gQ;a msla tlla .id ;olr .kak' bkamiq fïjd idod.;a lsß ì;a;r ñY%Kfha Tnd ng¾ .d .;a ;eáhl fome;a; oud rkajka mdgg mq¿iaid .kak' meKs rig leu;s orefjl=g fuh .e<fmhs'


Image

Views: 7      Nov 14, 2018

Views: 44      Oct 22, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 51      Oct 22, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 43      Oct 22, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2817      Oct 04, 2018

Views: 2834      Oct 04, 2018

Views: 2853      Oct 04, 2018

Views: 2794      Sep 21, 2018

Views: 2821      Sep 21, 2018

Views: 2812      Sep 21, 2018

Views: 2819      Sep 21, 2018

Views: 2806      Sep 21, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2791      Sep 17, 2018

Views: 2781      Sep 05, 2018

Views: 2787      Sep 05, 2018

Views: 2800      Sep 05, 2018

Views: 2778      Aug 27, 2018

Views: 2787      Aug 23, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2782      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 15, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 09, 2018

Views: 2780      Aug 01, 2018

Views: 2788      Aug 01, 2018

Views: 2781      Aug 01, 2018

Views: 2783      Jul 23, 2018

Views: 2789      Jul 23, 2018

Views: 2773      Jul 15, 2018

Views: 2792      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2785      Jul 10, 2018

Views: 2777      Jul 10, 2018

Views: 2798      Jul 06, 2018