fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉ


Jan 18, 2018    Views: 2889

fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉwjYH o%jH

mdka fm;s 6la" udIafuf,da lene,s 6la
fpdla,Ü .%Eï 100
lsß ùÿre 2la muK
ì;a;rhla" ÆKq b;du iaj,amhla
ng¾ álla

idok wdldrh

udIafuf,da isyska l=vd fldgqj,g lmd .kak' fpdla,Üo isyskaj f.a%Ü lr.kak' oeka ì;a;rh iy lsß b;d fyd¢ka ìÜ lr.kak' thg ÆKq b;d iaj,amhlao tl;= lr l,jï lr .kak' oeka mdka fm;a;la f.k ta u; fpdla,Ü biskak' th ;j;a mdka fm;a;lska jikak' ta u; udIafuf,da lene,s w;=rkak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' oeka fï mdka fm;s ;=k gQ;a msla tlla .id ;olr .kak' bkamiq fïjd idod.;a lsß ì;a;r ñY%Kfha Tnd ng¾ .d .;a ;eáhl fome;a; oud rkajka mdgg mq¿iaid .kak' meKs rig leu;s orefjl=g fuh .e<fmhs'


Image

Views: 35      Feb 20, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 133      Jan 05, 2020

Views: 118      Jan 05, 2020

Views: 117      Jan 05, 2020

Views: 144      Dec 30, 2019

Views: 96      Dec 30, 2019

Views: 73      Dec 30, 2019

Views: 136      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 117      Dec 17, 2019

Views: 115      Dec 17, 2019

Views: 103      Dec 17, 2019

Views: 194      Nov 27, 2019

Views: 201      Nov 27, 2019

Views: 262      Oct 22, 2019

Views: 268      Oct 14, 2019

Views: 234      Oct 14, 2019

Views: 255      Oct 02, 2019

Views: 278      Oct 02, 2019

Views: 324      Sep 23, 2019

Views: 254      Sep 23, 2019

Views: 280      Sep 23, 2019

Views: 282      Sep 19, 2019

Views: 262      Sep 19, 2019

Views: 311      Sep 04, 2019

Views: 292      Sep 04, 2019

Views: 340      Aug 05, 2019

Views: 389      Jul 23, 2019

Views: 419      Jul 15, 2019

Views: 395      Jul 15, 2019

Views: 411      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 413      Jul 08, 2019

Views: 447      Jul 04, 2019

Views: 454      Jun 28, 2019

Views: 405      Jun 28, 2019

Views: 408      Jun 28, 2019

Views: 412      Jun 28, 2019

Views: 414      Jun 28, 2019