fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉ


Jan 18, 2018    Views: 2864

fpdla,Ü iy udIafuf,da iekaâúÉwjYH o%jH

mdka fm;s 6la" udIafuf,da lene,s 6la
fpdla,Ü .%Eï 100
lsß ùÿre 2la muK
ì;a;rhla" ÆKq b;du iaj,amhla
ng¾ álla

idok wdldrh

udIafuf,da isyska l=vd fldgqj,g lmd .kak' fpdla,Üo isyskaj f.a%Ü lr.kak' oeka ì;a;rh iy lsß b;d fyd¢ka ìÜ lr.kak' thg ÆKq b;d iaj,amhlao tl;= lr l,jï lr .kak' oeka mdka fm;a;la f.k ta u; fpdla,Ü biskak' th ;j;a mdka fm;a;lska jikak' ta u; udIafuf,da lene,s w;=rkak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' oeka fï mdka fm;s ;=k gQ;a msla tlla .id ;olr .kak' bkamiq fïjd idod.;a lsß ì;a;r ñY%Kfha Tnd ng¾ .d .;a ;eáhl fome;a; oud rkajka mdgg mq¿iaid .kak' meKs rig leu;s orefjl=g fuh .e<fmhs'


Image

Views: 1      Oct 14, 2019

Views: 3      Oct 14, 2019

Views: 29      Oct 02, 2019

Views: 34      Oct 02, 2019

Views: 51      Sep 23, 2019

Views: 42      Sep 23, 2019

Views: 42      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 19, 2019

Views: 48      Sep 19, 2019

Views: 86      Sep 04, 2019

Views: 106      Aug 05, 2019

Views: 165      Jul 23, 2019

Views: 183      Jul 15, 2019

Views: 164      Jul 15, 2019

Views: 184      Jul 13, 2019

Views: 308      Jul 08, 2019

Views: 171      Jul 08, 2019

Views: 211      Jul 04, 2019

Views: 217      Jun 28, 2019

Views: 181      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 28, 2019

Views: 187      Jun 28, 2019

Views: 182      Jun 24, 2019

Views: 177      Jun 24, 2019

Views: 159      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 162      Jun 19, 2019

Views: 183      Jun 03, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 186      Jun 03, 2019

Views: 192      Jun 03, 2019

Views: 207      Jun 02, 2019

Views: 158      Jun 01, 2019

Views: 189      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 180      May 29, 2019

Views: 179      May 29, 2019

Views: 194      May 29, 2019

Views: 163      May 28, 2019