.d,sla fm%dakaia


Nov 09, 2016    Views: 2843

.d,sla fm%dakaiafï foaj,a wjYHhhs

biaika } 500g

fmdähg lmd.;a iqÿ ¨kq } 50g

wUrd.;a b`.qre } 5g

ÆKq" .ïñßia moug

isyskaj lmd.;a ¨kq lE,s } 50g

neo .ekSug f;,a

ms<sfh, lrkafk fufyuhs

m<uqj biaika fmd;a; iqoao lr fyd¢ka fidaod .kak' thg ÆKq" .ïñßia oud iSika lr r;ajQ f;f,ys neo .kak' iqÿ¨kq o rkajkamdg jJ f;la neo .kak' oeka iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg b.qre" ¨kq" .ïñßia oud f;ïmrdÿ lr thg neo.;a biaika tl;= lr wdydrhg .kak'

Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 39      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 61      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 178      Jul 23, 2019

Views: 194      Jul 15, 2019

Views: 178      Jul 15, 2019

Views: 198      Jul 13, 2019

Views: 327      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 196      Jun 28, 2019

Views: 195      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 174      Jun 19, 2019

Views: 165      Jun 19, 2019

Views: 187      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 193      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 212      Jun 02, 2019

Views: 165      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 172      May 28, 2019